Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy
13/2024 Sb.
17.01.2024
26.01.2024
21.02.2024
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 21.2.2024, s výjimkou ustanovení přílohy č. 2b a přílohy č. 3b, která nabývají účinnosti 13.1.2026.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Obchod a služby