Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
11/2024 Sb.
18.01.2024
24.01.2024
31.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění