Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
6/2024 Sb.
04.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti 17.1.2024, s výjimkou čl. I bodů 7, 13 až 25, 27 až 34, 40 až 45, 47, 58, 65, 68, 69, 76, 79, 87 a 88, které nabývají účinnosti 1.7.2024, a čl. I bodů 1 až 4, 6, 9, 36 až 39, 46, 48 až 56, 59 až 62, 66, 70, 71, 73 až 75, 82, 83 a 89 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti 1.1.2025.
vyhláška
vyhláška Energetického regulačního úřadu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek