Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.
4/2024 Sb.
28.12.2023
16.01.2024
01.02.2024
vyhláška
vyhláška Energetického regulačního úřadu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek