Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
469/2023 Sb.
20.12.2023
31.12.2023
01.01.2024
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 79, 80, pokud jde o §28 odst. 1 písm. i), 90, pokud jde o §30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o §91 odst. 5 písm. s), 146, 147, 150 a 151, která nabývají účinnosti 1.7.2024, ustanovení čl. I bodu 73, pokud se jedná o §25 odst. 11 písm. m), které nabývá účinnosti 1.4.2024, a ustanovení čl. VIII bodů 7 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21, 28, 29 a 40, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Právní pořádek