Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
413/2023 Sb.
14.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 28.12.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti 1.1.2024, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti 1.7.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)