Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
412/2023 Sb.
14.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 13 a 14, která nabývají účinnosti 28.12.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění