Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
411/2023 Sb.
15.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
Vyhláška nabývá účinnosti 28.12.2023, s výjimkou ustanovení §2, které nabývá účinnosti 1.7.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení