Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
408/2023 Sb.
29.11.2023
27.12.2023
28.12.2023
Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2024 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 9, 11 až 16, 48 až 57, 60 až 62 a 64 a čl. VI bodu 5, které nabývají účinnosti 1.7.2024, a čl. II bodů 8 a 9, které nabývají účinnosti 28.12.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení