Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
406/2023 Sb.
19.12.2023
27.12.2023
01.01.2024
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)