Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
404/2023 Sb.
18.12.2023
27.12.2023
01.01.2024
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)