Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
383/2023 Sb.
14.12.2023
22.12.2023
01.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou bodů 2, 3 a 5, které nabývají účinnosti 1.3.2024, a bodů 1 a 4, které nabývají účinnosti 1.7.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Soudnictví (nálezy)