Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 363/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
380/2023 Sb.
14.12.2023
22.12.2023
23.12.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Trestní právo