Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
378/2023 Sb.
15.12.2023
20.12.2023
01.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení