Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 39/23 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Stachy č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
374/2023 Sb.
29.11.2023
20.12.2023
20.12.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)