Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
371/2023 Sb.
08.12.2023
20.12.2023
04.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti 4.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17 tabulky B řádků 20, 29 a 52, která nabývají účinnosti 12.1.2026.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění