Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), ve znění vyhlášky č. 7/2014 Sb.
369/2023 Sb.
12.12.2023
20.12.2023
01.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění