Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
355/2023 Sb.
07.12.2023
12.12.2023
12.12.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory