Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2024/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
352/2023 Sb.
01.12.2023
12.12.2023
12.12.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Ceny - kalkulace