Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách
347/2023 Sb.
30.11.2023
07.12.2023
01.01.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 32, 35, 38 a 42, která nabývají účinnosti 1.3.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Obchod a služby