Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
346/2023 Sb.
08.11.2023
07.12.2023
31.12.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 31.12.2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 1, 2, a 4 až 6, která nabývají účinnosti 1.1.2024, čl. III bodů 8 a 16, která nabývají účinnosti 1.7.2024, a čl. II bodu 3 a čl. III bodu 15, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Mezinárodní smlouvy, Občané - občanská práva, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Právní pořádek, Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)