Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
345/2023 Sb.
27.11.2023
07.12.2023
01.02.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2024, s výjimkou §11 odst. 1 a 5, které nabývají účinnosti 1.7.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Státní a místní správa