Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o vojensko-technické spolupráci
42/2023 Sb. m. s.
09.04.2019
20.10.2023
04.12.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Vojsko