Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury
342/2023 Sb.
23.11.2023
04.12.2023
01.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Fondy, Silniční doprava, Vodní doprava, Železniční doprava