Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
338/2023 Sb.
08.11.2023
24.11.2023
01.01.2024
nařízení
nařízení vlády
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)