Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
333/2023 Sb.
08.11.2023
21.11.2023
01.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Právní pořádek, Rozpočet