Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
331/2023 Sb.
02.11.2023
10.11.2023
10.11.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory