Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
330/2023 Sb.
18.10.2023
10.11.2023
01.01.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti 1.7.2024.
nařízení
nařízení vlády
Bezpečnost práce a ochrana zdraví, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)