Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
327/2023 Sb.
18.10.2023
03.11.2023
01.02.2024
zákon
zákon Parlamentu
Spoje a telekomunikace, Státní a místní správa