Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s. a sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 89/1992 Sb.
40/2023 Sb. m. s.
31.10.2023
31.10.2023
31.10.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Daně - dávky, Mezinárodní smlouvy, Ozbrojené sbory, Vojsko