Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
322/2023 Sb.
18.10.2023
31.10.2023
01.11.2023
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení