Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
321/2023 Sb.
18.10.2023
31.10.2023
01.12.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 10, 13, 14, 19 až 27, 31, 35 a 36, která nabývají účinnosti 1.12.2023, a čl. I bodů 33, 38 až 44, čl. II bodů 2 a 3 a čl. V bodů 20, 21, 23 a 24, která nabývají účinnosti 1.7.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení