Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
320/2023 Sb.
20.10.2023
31.10.2023
01.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění