Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.
309/2023 Sb.
06.10.2023
13.10.2023
01.11.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava, Železniční doprava