Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
305/2023 Sb.
03.10.2023
11.10.2023
15.10.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 16 a 24 až 29, která nabývají účinnosti 1.8.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zemědělství