Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2023 Sb.
12.09.2023
06.10.2023
01.11.2023
Zákon nabývá účinnosti 1.11.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti 1.7.2028.
zákon
zákon Parlamentu
Inspekce a kontrola, Obchod a služby, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Železniční doprava