Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
36/2023 Sb. m. s.
08.08.2023
11.08.2023
29.09.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Daně - dávky, Mezinárodní smlouvy