Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
300/2023 Sb.
25.09.2023
29.09.2023
01.01.2024
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika), Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění