Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
275/2023 Sb.
05.09.2023
14.09.2023
15.09.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024 s výjimkou čl. I bodů 1 až 3 a 6, které nabývají účinnosti 15.9.2023.
vyhláška
vyhláška Energetického regulačního úřadu
Paliva a energetika, Příroda a životní prostředí (odpady)