Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
270/2023 Sb.
23.08.2023
07.09.2023
01.10.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2023, s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti 1.10.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení