Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě českého autentického znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
33/2023 Sb. m. s.
12.07.2023
12.07.2023
22.08.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy