Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.
247/2023 Sb.
26.07.2023
08.08.2023
23.08.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Spoje a telekomunikace