Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
243/2023 Sb.
26.07.2023
08.08.2023
23.08.2023
Vyhláška nabývá účinnosti 23.8.2023, s výjimkou ustanovení §10 a přílohy č. 5, která nabývají účinnosti 1.1.2026.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Příroda a životní prostředí (odpady)