Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 sp. zn. Pl. ÚS 24/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
238/2023 Sb.
18.07.2023
03.08.2023
03.08.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)