Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
29/2023 Sb. m. s.
17.06.2022
22.10.2022
28.07.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Jedy a látky škodlivé zdraví, Mezinárodní smlouvy