Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
232/2023 Sb.
04.07.2023
28.07.2023
01.08.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Požární ochrana