Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí
231/2023 Sb.
12.07.2023
28.07.2023
01.01.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Příroda a životní prostředí (odpady), Státní a místní správa