Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
226/2023 Sb.
21.06.2023
14.07.2023
29.07.2023
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Působnost