Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
223/2023 Sb.
30.06.2023
14.07.2023
14.07.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Ceny - kalkulace