Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022 o nočním klidu
222/2023 Sb.
20.06.2023
14.07.2023
14.07.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)